Scurta descriere

SC MEDIA TEAM SRL, cu sediul în Municipiul Craiova, Str. Cringului nr. 22, Corp C1, județul Dolj, cod poștal 200372, România, derulează, începând cu data de 07 Mai 2020, proiectul „Performanță și competitivitate în afaceri pentru SC MEDIA TEAM SRL” cod SMIS 132523, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 şi Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 543.343,86 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 365.273,18 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 310.482,20 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 54.790,98 lei).
Proiectul se implementează în Municipiul Craiova, Str. Drumul Apelor, Aleea 5, Nr. 14 B, Județul Dolj.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 de luni, respectiv între data 01.06.2020 şi data 31.05.2021.
Obiectivul proiectului îl constituie creșterea performanțelor economice ale SC MEDIA TEAM SRL într-un an de la finalizarea proiectului prin diversificarea activității în domeniul lucrărilor de pregătire a terenului, prin achiziția de echipamente și utilaje necesare (un buldoexcavator, un kit picon, un soft performant pentru calculul cantităților de pământ manipulat de buldoexcavator, un kit fotovoltaic) și prin creșterea forței de muncă prin crearea a 5 noi locuri de muncă, în contextul actual al dezvoltării durabile și în acord cu tendințele europene

Rezultatele proiectului asigură: cresterea cifrei de afaceri si a profitului cu cel putin 10% la un an de la finalizarea proiectului, îInființarea a cel putin 5 noi locuri de munca in maxim un an de la semnarea contractului de finanțare, creșterea capacității tehnice a firmei prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante (un buldoexcavator, un kit picon, un soft perforrmant pentru calculul cantităților de pamânt manipulat de buldoexcavator, un kit fotovoltaic).
Impactul proiectului vizează: creșterea cifrei de afaceri și a profitului pentru firma SC MEDIA TEAM SRL; creșterea numărului locurilor de muncă și dezvoltarea economică a regiunii în care se implementeaza proiectul.