Titlul proiectului: „Performanță și competitivitate în afaceri pentru SC MEDIA TEAM SRL”
Denumirea beneficiarului: SC MEDIA TEAM SRL
Scopul si obiectivele specifice:
Scop: Creșterea performanțelor economice ale SC MEDIA TEAM SRL într-un an de la finalizarea proiectului prin diversificarea activitații in domeniul lucrărilor de pregătire a terenului, aferent codului CAEN 4312.
Obiective specifice:

 1. Diversificarea activității SC MEDIA TEAM SRL în domeniul lucrărilor de pregatire a terenului(cod CAEN 4312) în termen de un an de la semnarea contractului de finanțare.
 2. Crearea a 5 noi locuri de muncă în cadrul firmei SC MEDIA TEAM SRL în termen de maxim un an de la semnarea contractului de finanțare.
 3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului SC MEDIA TEAM SRL cu cel putin 10% intr-un an de la finalizarea proiectului.

Rezultatele:

 1. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului cu cel putin 10% la un an de la finalizarea proiectului.
 2. Înființarea a cel putin 5 noi locuri de muncă în maxim un an de la semnarea contractului de finanțare.
 3. Creșterea capacității tehnice a firmei prin achiziționarea de utilaje si echipamente performante (un buldoexcavator, un kit picon, un soft perforrmant pentru calculul cantităților de pamânt manipulat de buldoexcavator, un kit fotovoltaic).
  Perioada de implementare: 12 luni (1 iunie 2020 – 31.05.2021)
  Valoarea totală a proiectului(defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):
  Valoarea totală a proiectului este de 543.343,86 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 365.273,18 lei (valoarea nerambursabilă acordată din FEDR fiind de 310.482,20 lei, iar valoarea nerambursabilă acordată de la bugetul național fiind de 54.790,98 lei
  Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.mfe.gov.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro
  Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
  Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.